Εκλογές ΚΟΧ 2020 Κούλης Καπλάνης Υποψήφιος Πρόεδρος ΚΟΧ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ κοχ ΤΟΥ ΜΕΛλΟΝΤΟΣ

Η ΚΟΧ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ


Η ΚΟΧ οφείλει να είναι μια ομοσπονδία που θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των σωματείων και του αθλήματος. Στα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας το δυναμικό των ομάδων αλλά και το μόνιμο προσωπικό που θα βρίσκεται όλο τον εργάσιμο χρόνο στην ΚΟΧ ώστε να ενημερώνει, να απαντά τηλέφωνα και ηλεκτρ. αλληλογραφία, να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις, η ΚΟΧ θα αναδιαρθρωθεί. Η απλούστευση και η ευελιξία στις υπηρεσίες θα λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και εργαλείο σύγχρονης διακυβέρνησης, για να ανακτήσει η ΚΟΧ την εμπιστοσύνη των αθλητών και της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και παραγωγική, παρέχοντας στις ομάδες και στους διαιτητές αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 


Έτσι όλα τα έντυπα θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά:

Αίτηση εγγραφής χειροσφαιριστή /τριας
Αίτηση εγγραφής χειροσφαιριστή/τριας προσωρινή ταυτότητα (θα ερωτηθούν τα σωματεία για την ισχύει του)
Αίτηση μεταγραφής
Αίτηση μεταγραφής ελεύθερου χειροσφαιριστή/τριας
Αίτηση υποσχετικής
Αίτηση ελευθέρας


Η Διακυβέρνηση της ΚΟΧ :

1. Ως όχημα εκσυγχρονισμού της Διοίκησης θα στηρίξει την εξελισσόμενη διοικητική μεταρρύθμιση και υλοποίηση κάθε στόχου, δράσης και επί
μέρους έργου αυτού το προγράμματος σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τα σωματεία.

2. Ως μηχανισμός επανασύνδεσης των αθλητών με την ΚΟΧ και να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των ομάδων, των αθλητών και της Ευρώπης μέσω αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ενισχύουν την ισότιμη και ενεργή συμμετοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των αθλητών αντρών και γυναικών.